Vi på Elektronix bygger just nu om vår webshop med ny design och funktionalitet.

Please try back on

Därför ber vi under tiden som ombyggnationen sker att kontakta oss för frågor gällande produkter, priser samt övrig information.

Vi räknar med att den nya webshopen kommer vara färdig i slutet på Q1 2018. 

Click here to reload the site